درباره ی ما

مختصری از رزومه دکتر فرزاد طباطبایی

دکتر طباطبایی روانشناس ارائه دهنده درمان آیینه ای ،تدریس و گسترش آن به بیش از چند صد نفر متخصصان روانشناسی

روان درمانگر بر پایه جریان بنیادی انسان اصیل

مدرس دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و چندی دیگر از دانشگاه های تهران

عضو هیئت تحریره مجله اجتماعی ، فرهنگی مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام

عضو کمیته علمی تدوین اطلس سلامت اجتماعی پژوهشکده آینده پژوهی

عضو هیئت مدیره خانه روانشناسان و مشاوران کشور

رئیس هیئت مدیره موسسه روانشناسی حامی هنر زندگی

صاحب امتیاز سایت روانشناسی حامی قویترین سایت روانشناسی کشور با بیشر از ده میلیون بازید در سال

رئیس مجتمع خدمات بهزیستی استان

انتشار چندین مقاله علمی پژوهشی و ISI  در مجلات معتبر

عضو کمیته ملی سیاست گذاری اقدام هماهنگ برای زلزله زدگان وزارت بهداشت

عضو هیئت ارزیابی و استخدام در ادارات دولتی

انجام پروژه های کشوری در سلامت روان دانشجویان

cover